Bästa Snablån direkt utbetalning

Aktuella valutakurser

Valutaväxelkurser presenterade på den här sida hämtas från Europeiska centralbanken. ECB ansvarar till gemensamma monetära politiken för länder som ingår i eurosamarbete och på den här sida används Euro € som räkneenhet.

VALUTAKURSER ECB - uppdaterad den: 2020-12-15 - 17:51:50
Valuta EUR
Euro
EUR
10.1928 SEK
Valuta USD
U.S Dollar
USD
8.3960 SEK
Valuta GBP
British Pound
GBP
11.2262 SEK
Valuta DKK
Danish Krone
DKK
1.3695 SEK
Valuta NOK
Norwegian Krone
NOK
0.9603 SEK
Valuta ISK
Icelandic Krona
ISK
0.0658 SEK
Valuta HRK
Croatian kuna
HRK
1.3543 SEK
Valuta CHF
Swiss Franc
CHF
9.4641 SEK
Valuta CAD
Canadian Dollar
CAD
6.5875 SEK
Valuta AUD
Austrailian Dollar
AUD
6.3258 SEK
Valuta RON
Romanian leu
RON
2.0935 SEK
Valuta ILS
Israeli shekel
ILS
2.5795 SEK
Valuta INR
Indian Rupee
INR
0.1141 SEK
Valuta KRW
South Korean Won
KRW
0.0077 SEK
Valuta MXN
Mexican Peso
MXN
0.4162 SEK
Valuta MYR
Malaysian ringgit
MYR
2.0708 SEK
Valuta NZD
New Zeeland Dollar
NZD
5.9350 SEK
Valuta PHP
Philippine peso
PHP
0.1747 SEK
Valuta SGD
Singapore Dollar
SGD
6.2938 SEK
Valuta THB
Thai Baht
THB
0.2795 SEK
Valuta IDR
Indonesian Rupiah
IDR
0.0006 SEK
Valuta HKD
Hong Kong Dollar
HKD
1.0831 SEK
Valuta PLN
Polish Zloty
PLN
2.2943 SEK
Valuta HUF
Hungarian Forint
HUF
0.0287 SEK
Valuta CZK
Czech Koruna
CZK
0.3867 SEK
Valuta RUB
Russian Ruble
RUB
0.1140 SEK
Valuta TRY
Turkish Lira
TRY
1.0696 SEK
Valuta BGN
Bulgarian lev
BGN
5.2116 SEK
Valuta BRL
Brazil Real
BRL
1.6498 SEK
Valuta JPY
Japanese Yen
JPY
0.0808 SEK
Valuta CNY
Chinese Yuan Renminbi
CNY
1.2827 SEK
Valuta ZAR
South African Rand
ZAR
0.5619 SEK

Vad är valutakurs?

Valuta i sig är en vara som säljs och köps på marknaden vars värde bestäms i första hand genom utbud och efterfrågan. Värdet på en valuta kallas oftast valutakursen som jämförs mot andra länders valutor. En valutakurs kan vara rörlig vars värde ändrar sig efter utbud och efterfrågan och den kan vara fast vilket betyder att exempelvis två länder beslutat om fast värde på sina valutor gentemot varandra.

Vad påverkar valutakurser?

Växelkursen på en valuta påverkas främst av långsiktiga strukturella faktorer i landets ekonomi men det tillfälliga intrycket om förväntad utveckling i ekonomin som många marknadsaktörer bildar sig en uppfattning om borde inte underskattas. En mindre positiv syn på hur konjunkturen kommer att utvecklas framöver bidrar till att marknadsaktörer söker sig till de större och mer stabila valutorna. Efterfrågan på en valuta påverkas av flera faktorer som popularitet och inte minst värdet. Några av dem är:

  • Landets ekonomi
  • Politisk stabilitet
  • Räntan
  • Inflation
  • Arbetslöshet
  • Landets skulder
  • Valutareserv
  • Utrikes handel – Export och import av varor och tjänster

Ekonomi är väldigt viktig när det kommer till landets valutavärde mot andra valutakurser. En stabil ekonomi drar till sig nya investeringar som ökar efterfrågan till landets valuta vilket driver upp valutakursen.

Politisk stabilitet bidrar till ökat förtroende hos investerare för att ekonomiska spelregler inte kommer att ändras för snabbt vilket gynnar investeringar som i sin tur kommer att öka efterfrågan på landets valuta.

Valutakurser och räntepolitik

Centralbankens räntepolitik i ett land kan kraftigt påverka landets valutakurs mot andra valutor genom att höja eller sänka räntan. Höjd ränta i detta sammanhang betyder samma som räntan på ett sparkonto. Genom försäljning av statsobligationer får investerare högre avkastning på investerat kapital vilket bidrar till ökad efterfrågan och därmed förhoppningsvis bättre valutakurs.

Hur inflation påverkar valutakursen?

Genom inflation tappar pengar en del av sitt värde mot varor eller tjänster man köper. Helt enkelt får man mindre för pengarna vilket inte är detsamma som växelkursen mot andra valutor. Flesta ekonomier strävar efter en viss inflation vanligtvis upp till 2 % årligen som är riksbankens inflationsmål. Det här inflationsmålet kan delvis påverkas genom att sänka räntan vilket gör det billigare att låna pengar med förhoppning att konsumtion ökar och därmed efterfrågan på varor och tjänster. Detta i sin tur bidrar till högre inflation. En annan effekt utöver lån med låg ränta blir lägre avkastning på statsobligationer och detta resulterar i en svagare växelkurs. En lägre växelkurs på vårt valuta gör det dyrare för oss att resa utomlands och att köpa utländska varor och tjänster men samtidigt blir produkter vi producerar och exporterar billigare utomlands.

Landets skulder och valutakurser

En överblick av tillgångar och skulder ger en samlad uppfattning om någons ekonomi, samma gäller länder. En högt belåning kan ge en skymt av att detta land har långsiktiga strukturella problem vilket påverkar förtroende till landets valuta.

Valutareserv och valutakursen

Valutareserv finns för att bli en buffert som används i dåliga tider för att förse finansiellt system med likviditet. Valutareserv är oftast en mix av guld och värdepapper i utländska valutor. Det kan användas med att stötas krisande banker men också för att stärka eller försvaga landets valuta beroende på vad man vill uppnå. En centralbank kan hålla svagare kurs på sin valuta gentemot en annan valuta genom att öka andel av sin valutareserv i det valuta.

Hur påverkar utrikeshandeln valutakursen?

Utrikeshandel påverkar så klart valutakursen och är en av de viktigaste anledningarna till att marknaden till valutahandeln finns i sin nuvarande form. Ett land vars ekonomi är konkurrenskraftig på den internationella marknaden brukar ha ett överskott på utrikeshandel. Det betyder att ett land producerar mer varor och tjänster än som förbrukas på inhemska marknaden och att det skapade mervärdet exporteras till andra länder. Om dessutom detta land importerar mindre än som exporteras uppstår en positiv bytesbalans som gör att landets valuta blir mer efterfrågad vilket i sin tur stärker valutakursen.